CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

TrendMicro - Systemy antywirusowe, DLP, content security

Network VirusWall

Network VirusWall 300 (NVW 300)

Trend Micro Network VirusWall 300 to urządzenie do zapobiegania epidemiom wirusów zaprojektowane do ochrony przed robakami sieciowymi urządzeń krytycznych dla misji firmy. NVW 300 można zastosować do ochrony dowolnego urządzenia obsługującego IP ze względu na brak jakichkolwiek problemów z kompatybilnością zarówno sprzętową jak i programową. Nacisk kładziony jest na ochronę zdalnych urządzeń takich jak bankomaty, budki samoobsługowe oraz urządzenia medyczne.

Network VirusWall 300 korzysta z wiedzy zgromadzonej przez laboratoria TrendLabs - na bieżąco monitoruje zagrożenia, informuje o nich użytkowników oraz zabezpiecza przed robakami sieciowymi, które mogą infekować i wyłączać najważniejsze urządzenia w firmie i łagodzi skutki ewentualnej infekcji.

Network VirusWall 1200 (NVW 1200)

Trend Micro Network VirusWall 1200 jest rozwiązaniem sprzętowym (appliance) umożliwiającym firmie zapobieganie epidemiom wirusów, poprzez zatrzymywanie wirusów sieciowych, blokowanie zagrożeń, jakimi są luki w systemie, poddawanie kwarantannie i usuwanie źródeł infekcji (np. niechronione urządzenia mające dostęp do sieci). W przeciwieństwe do innych zabezpieczeń dostępnych na rynku, które tylko monitorują zagrożenia i zbierają na ten temat informacje, Network VirusWall jednocześnie wykrywa i eliminuje epidemie, umożliwiając zatrzymanie wirusów sieciowych, wykrywanie i zabezpieczanie luk w systemie będących potencjalnym miejscem ataku wirusów oraz usuwanie źródeł ataku poprzez m.in. izolowanie zainfekowanych segmentów sieci. Trend Network VirusWall pozwala zredukować ryzyko zagrożeń, czas trwania przestoju sieci i ograniczyć problemy związane z zarządzaniem. Urządzenie jest kluczowym skłdnikiem Enterprise Protection Strategy oraz jest zarządzane przez Control Manager.

Network VirusWall 2500 (NVW 2500)

Network VirusWall 2500 skutecznie chroni przed robakami sieciowymi i wirusami, wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach. Zapobiega infekcji poprzez blokowanie dostępu do sieci tych urządzeń, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, narzuconych przez administratora (w szczególności posiadają nieaktualne wzorce wirusów, nie mają zainstalowanego programu antwirusowego). Izoluje te elementy infrastruktury komputerowej, przez które wirusy i inne zagrożenia mogą przeniknąć do sieci, a w przypadku infekcji sprawnie usuwa jej skutki.

Network VirusWall 2500 kontroluje ruch w sieci, dzięki czemu zabezpiecza ją przed atakami wirusów sieciowych. Może chronić jednocześnie 4096 użytkowników podłączonych do sieci gigabitowej o przepustowości 10/100/1000 Mb/s, w której informacje przesyłane są światłowodem lub kablami miedzianymi. Urządzenie jest proste w zarządzaniu i konfiguracji. Dzięki czterem dodatkowym portom, Network VirusWall 2500 może chronić liczne elementy rozbudowanej sieci.