CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

TrendMicro - Systemy antywirusowe, EDR, DLP, content security

Enterprise Protection Strategy

Trend Micro zaprojektowało koncepcje ochrony antywirusowej oraz bezpieczeństwa danych zwaną Enterprise Protection Strategy. U jej podstaw leży koncepcja podejmowania odpowiednich działań na poszczególnych etapach rozwoju infekcji wirusowej. EPS stworzono przede wszystkim, aby dostarczyć informacji o wirusie oraz sposobie walki z nim jeszcze zanim pojawi się odpowiednią szczepionką. Taka informacja zawiera podstawowe informacje dotyczące wirusa, jak np. porty przez które się rozprzestrzenia, co pozwala na podjęcie czynności zabezpieczających. Celem jest minimalizacja kosztów, czasu niedostępności systemu oraz pomoc w ocenie szkód wyrządzonych przez wirusy.

W skład koncepcji EPS wchodzą następujące usługi:

Trend Micro™ Vulnerability Assessment

Vulnerability Assessment - szacowanie podatności pomaga zapobiegać atakom poprzez wykrywanie głównych zagrożeń związanych z podatnością systemów operacyjnych oraz ich ocenę. Ta unikalna technologia wskazuje, które patche należy zastosować, aby zniwelować ryzyko.

Trend Micro™ Outbreak Prevention Services

Outbreak Prevention Services - usługi zapobiegania epidemiom dostarczają polityk, które określają akcje, jakie należy podjąć w celu zabezpieczenia sieci przed zagrożeniem jeszcze zanim pojawia się patche oraz pliki wzorców z sygnatura wirusa. Polityki zapobiegania epidemiom moga byc wdrażane ręcznie lub automatycznie.

Trend Micro™ Virus Response Services

Virus Response Services - usługi reakcji na wirusa dostarczają pochodzących z TrendLabs informacji dotyczących wirusa, potencjalnych zagrożeń, podejrzanej aktywności oraz strategii zapobiegania epidemii. Trend Micro Service Level Agreement (SLA) gwarantuje wypłatę odszkodowania jeżeli plik wzorca nie zostanie dostarczony w dwie godziny od zgłoszenia zagrożenia.

Trend Micro™ Damage Cleanup Services

Damage Cleanup Services - usługi usuwania szkód zostały zaprojektowane, aby szacować zniszczenia wyrządzone przez wirusa oraz usuwać pozostałości po wirusach i robakach niezależnie od marki wykorzystywanego antywirusa. Zapobiega to re-infekcjom oraz minimalizuje nakład prac oraz koszty ręcznego przywracania systemów do stanu sprzed ataku wirusa.