CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Audyty bezpieczeństwa sieci i systemów

Audyt bezpieczeństwa
 
Nazwa: Audyt bezpieczeństwa sieci, systemów i aplikacji
Branże: Wszystkie; przede wszystkim: finanse, bankowość, ubezpieczenia oraz administracja centralna.
 
Wielkość przedsiębiorstwa: SME, korporacje
 
Krótko: Audyt ma na celu weryfikację i usprawnienie zabezpieczeń sieci komputerowej przed atakami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 
Opis rozwiązania:

Usługa ta ma na celu weryfikację stopnia zabezpieczeń sieci i systemów informatycznych. Dostępna jest w kilku wariantach:

  • Audyt "punktowy" - badanie pojedynczego serwera/serwisu lub systemu
  • Audyt sieci - badania całości lub wybranego fragmentu infrastruktury:
    • "wewnętrzny" - weryfikacja podatności na ataki pochodzące głównie od użytkowników sieci
    • "zewnętrzny" - symulacja ataku pochodzącego z internetu
    Audyt okresowy - okresowy audyt serwisu, systemu lub sieci - na zasadzie częściowego lub całkowitego outsourcingu usług związanych z bezpieczeństwem sieci

Audyt może obejmować wiekszość dostępnych platform operacyjnych: Systemy Windows 200x/XP/7; systemy Unix (AIX, BSD, HP-UX, Linux, Solaris, inne), systemy bezpieczeństwa: systemy firewall, systemy proxy i AV, a także urządzenia sieciowe takie jak: urządzania aktywne (switche, rutery, itp) drukarki i inny sprzęt podłączony do sieci komputerowej oraz niektóre platformy aplikacyjne, np. systemy bazodanowe i serwery aplikacji.


 
Referencje: Nasze referencje w zakresie audytu obejmują organizacje zarówno komercyjne jak i (samo)rządowe, ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektora finansowego oraz administracji państwowej.
 
Producenci: Systemy OpenSource i komercyjne.
 
Współpraca z innymi produktami: n/d
 
Informacje uzupełniające: -
 
Proszę o więcej informacji: E - mail: cc AT cc . com . pl