CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Audyt bezpieczeństwa WiFi

 

Audyt sieci WiFi

Jeśli w Twojej firmie występuje choć jeden z niżej wymienionych problemów wskazane jest przeprowadzenie audytu sieci bezprzewodowej:

 • użytkownicy sieci bezprzewodowej skarżą się na częste rozłączenia, problemy w komunikacji i brak zasięgu
 • brak łączności pomimo silnego sygnału
 • tzw. "dziury" w pokryciu sieci
 • problemy z niektórymi urządzeniami (np. konkretnym modelem smartfona)
 • sieć funkcjonowała dobrze, a ostatnio są z nią problemy (mimo, że nie wykonano żadnych zmian konfiguracji)
 • AP rebootują się bez powodu lub "wypadają" z sieci

Cele audytu

Audyt dotyczy wdrożonej i działającej sieci i ma na celu poprawę jakości pracy lub kontrolę konfiguracji i funkcjonowania danej instalacji. Do typowych problemów, które mogą być przyczyną zamówienia audytu zaliczyć można:

 • Niską wydajność i/lub przepustowość sieci,
 • zakłócenia radiowe prowadzące do spadku jakości,
 • występowania wrogich punktów dostępowych (“rogue AP”),
 • występowanie martwych stref (stref bez pokrycia sygnału),
 • inne problemy z łącznością klientów.

Jeśli zaś masz podobne wątpliwości dotyczące sieci Wi-Fi w Twojej firmie, wskazane jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej:

 • Czy ruch w firmowej sieci Wi-Fi jest należycie zaszyfrowany?
 • Czy firmowa sieć Wi-Fi jest zabezpieczona przed dostępem osób postronnych?
 • Czy sieć Wi-Fi dla gości jest należycie odseparowana od reszty infrastruktury WLAN i LAN?
 • Czy użytkownicy sieci Wi-Fi są we właściwy sposób autoryzowani do zasobów?
 • Czy w publicznej (gościnnej) sieci Wi-Fi znajdują się zasoby podatne na włamania?

Sposób realizacji audytu

Diagnoza problemów funkcjonowania sieci bezprzewodowej prowadzona jest podobnie jak w przypadku planowania sieci, może być jednak bardziej pracochłonna z uwagi na konieczność weryfikacji funkcjonowania i konfiguracji. Typowo audyt realizowany jest w następujących krokach:

 • Analiza zasięgu, wydajności, przepustowości oraz jakości połączenia,
 • analiza widma i zakłóceń w pasmach 2.4GHz oraz 5GHz
 • lokalizacja źródeł zakłóceń,
 • lokalizacja innych problemów m.in. związanych z transmisją VoIP i wideo (jitter, packet loss, round trip packet),
 • lokalizacja obcych (wrogich) AP,
 • lokalizacja martwych stref,
 • analiza pojemności systemu (zdalności do obsługi wymaganej liczby klientów)
 • analiza konfiguracji sieci - w tym analiza zabezpieczeń,
 • analiza konfiguracji urządzeń (kontrolerów WiFi i przełączników sieciowych).

Fragment symulacji pokrycia sieci Wi-Fi Fragment symulacji pokrycia sieci Wi-Fi wykonany przy pomocy programu iBwave

Analiza widma

Analiza widma jest ważnym elementem każdej analizy sieci WiFi, zarówno przed wdrożeniowego rekonesansu (Site Survey) jak i audytu powdrożeniowego. Analiza widma prowadzona jest z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi sprzętowych i programowych takich jak np. Chanalyzer, IBwave i innych. Dedykowany sprzęt w postaci specjalizowanych kart lub sensorów WiFi jest konieczny do realizacji profesjonalnej analizy widma, gdyż typowe karty sieciowe wbudowane w komputery przenośne oraz urządzenia typu: smartfone, tablet, itp. nie posiadają zaawansowanych funkcji radiowych pozwalających na analizę pasma sygnału, np. na określenie poziomów szumu, itp. W ramach analizy zbierane dane dotyczące sygnału radiowego nanoszone są na mapę obiektu. Tak wiec analiza prowadzona jest zarówno w “przestrzeni” jak i “w czasie”.

Audyt bezpieczeństwa sieci WiFi

Audyt bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej jest usługą mającą na celu zweryfikowanie poziomu bezpieczeństwa lokalnych sieci Wi-Fi, systemów zabezpieczających oraz opcjonalnie wybranych usług sieciowych w infrastrukturze klienta. Audyt może dotyczyć wybranych lokalizacji fizycznych oraz określonych sieci i/lub grup usług. Audyt sieci Wi-Fi może być też częścią bardziej kompleksowej usługi dotyczącej całej infrastruktury LAN lub systemów LAN/WLAN/WAN. W przypadku Zamawiających posiadających systemy przemysłowe (sieci OT) audyt może też obejmować weryfikację zabezpieczeń tego typu infrastruktury.

Co po audycie?

Zapewnienie bezpieczeństwa jest procesem ciągłym. System bezpieczny dziś nie pozostanie bezpiecznym jutro, dlatego też zalecamy naszym klientom okresowe ponawianie audytów, a także inwestycję w systemy ciągłego monitoringu bezpieczeństwa. W ramach pakietu usług audytowych proponujemy też powtórzenie badania po wprowadzeniu przez klienta niezbędnych rekomendowanych przez nas poprawek (tzw. re-audyt).

Zespół i doświadczenie

Firma CC działa na rynku audytów od 2001 roku, gwarancją jakości naszych usług jest doświadczenie potwierdzone certyfikatami naszych inżynierów - m.in. CWNA i certyfikacja producentów, m.in.: Aruba, Ruckus Networks, Juniper Networks, CISCO i innych. Nasz zespół tworzą projektanci, inżynierowie bezpieczeństwa sieciowego z wieloletnią praktyką projektowania, wdrażania i zarządzania systemami z wykorzystaniem różnorodnych technologii, dlatego też oferowane przez nas usługi audytorskie kompleksowo odpowiadają na zapotrzebowanie naszych klientów.

 

Napisz do nas w sprawie audytu WiFi

Audyt - info grafika

Kontakt handlowy

Telefon: (+48) 226466873; (+48) 2260603780

e-mail: sales  @ cc com pl