CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Uslugi - bezpieczenstwo / audyty / tworzenie aplikacji

Usługi - Systemy bezpieczeństwa i sieci

Bezpieczne sieci LAN i WAN

Podsumowanie: Sprawnie i wydajnie działająca sieć lokalna jest obecnie niezbędnym elementem infrastruktury każdej firmy. Rosnące zapotrzebowanie na dane wynikające zarówno z potrzeb wspólczesnych aplikacji jak i zwiększeniu liczby urządzeń korzystających z sieci (np. telefony IP, a poprzez WiFi tablety i smarfony) powoduje wzrost oczekiwań co do możliwości sieci lokalnej.
 
Opis rozwiązania:

Wysoka wydajność

Oferowane przez nas systemy sieciowe obejmują przełączniki oraz rutery z portami o przepustowości: 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps, 100Gbps i 400Gbps. Technologia Ethernet 10 i 40 Gbps jeszcze niedawno uznawana za bardzo kosztowną i zarezerwowaną wyłącznie do zaawansowanych rozwiązań DataCenter jest już obecnie dostępna w niewygórowanych cenach.

Niezawodność

Oferowane przez nas rozwiązania posiadają dożywotnią gwarancję i wsparcie producenta z opcją wymiany w trybie "next-day". Możliwe jest uruchomienie konfiguracji redundatnych, w których awaria jednego z komponentów nie powoduje przestoju w pracy systemu. Oferujemy też pełen zakres usług serwisowych.

Bezpieczeństwo

Wdrażane przez nas rozwiązania LAN zapewniają wielowarstwowe bezpieczeństwo danych: Poprzez zastosowanie sieci VLAN możliwe jest odseparowanie ruchu pochodzącego z różnych: działów, źródeł, sieci logicznych - nawet jeśli dysponujemy tylko jednym przełącznikiem. Technologie takie jak 802.1x powalają na zablokowanie dostępu do sieci niezautoryowanych urządzeń i użytkowników. Zapobiega to np. zalogowaniu się do sieci kablowej z "obcego" notebooka lub nieautoryzowanemu podłączeniu punktu dostępowego Wifi.

W ramach wdrożenia systemu sieci lokalnych i rozległych oferujemy następujące usługi:

  • analiza potrzeb i wymaganego poziomu bezpieczeństwa,
  • inwentaryzacja zasobów wymagających rozbudowy,
  • projekt z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury sieciowej,
  • wybór rozwiązanialub rozwiazań sprzętowych,
  • wdrożenie, opracowanie dokumentacji,
  • nadzór, rozszerzone wsparcie,
  • szkolenia (warsztatowe i autoryzowane).

We wszystkich wdrażanych przez nas rozwiązaniach zwracamy uwagę na rzeczywiste potrzeby klienta - nie oferujemy samego oprogramowania lub sprzętu lecz kompletny pakiet usług, który może być też poszerzony o takie elementy jak: tworzenie polityki bezpieczeństwa, stały nadzór nad systemem i szkolenia.


 
Referencje: Nasze referencje w zakresie sieci LAN i WAN obejmują organizacje zarówno komercyjne jak i (samo)rządowe, ze szczególnym uwzględnieniem większych firm, w których ochrona danych nabiera specjalnego znaczenia, tj. firm z sektora bankowości i finansów oraz administracji państwowej.
 
Producenci:
Materiały uzupełniające:
 
Proszę o więcej informacji: E-mail: sales@cc.com.pl