CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

TrendMicro - Systemy antywirusowe, DLP, content security

Trend Micro - Zarządzanie produktami

Trend Micro Control Manager (TMCM)

Trend Micro Control Manager™ zapewnia konsolę centralnego zarządzania, umożliwiając koordynację akcji podejmowanych przez rozwiązania bezpieczeństwa Trend Micro oraz zarządzanie tymi rozwiązaniami w całym przedsiębiorstwie. TMCM pełni rolę centralnego centrum zarządzania pozwalającego na wdrożenie specyficznej dla zagrożeń ochrony w całej sieci. Aby sprostać wymaganiom względem elastyczności i skalowalności Control Manager oferuje możliwość zarządzania wielowarstwowego (kaskadowego). Szeroki wachlarz raportów dostarcza wskazówek odnośnie źródeł infekcji oraz podatności. TMCM stanowi jeden ze składników Enterprise Protection Strategy firmy TREND MICRO - strategii ochrony antywirusowej oraz bezpieczeństwa danych. Zgodnie z jej zaleceniami, dzięki koordynacji produktów, usług i ekspertyz, Control Manager umożliwia centralne wdrożenie spójnej polityki bezpieczeństwa chroniącej przed złożonymi zagrożeniami wirusowymi.

Control Manager Agent

Oprogramowanie Control Manager Agent działa jako interfejs, który umożliwia serwerom z programem OfficeScan komunikować się z serwerem z zainstalowanym programem Control Manager. Dzięki programowi Control Manager Agent można zdalnie konfigurować serwery z OfficeScan i uruchamiać usługi zapobiegania epidemiom (Outbreak Prevention Services) poprzez konsolę zarządzania programu Control Manager z Trend Micro. Daje on więc możliwość ułatwienia i usprawnienia działań globalnej administracji bezpieczeństwem. Program Control Manager musi być załadowany i zainstalowany samodzielnie, aby mógł współpracować z programami OfficeScan i ScanMail dla Exchange.