CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

OneSpan (d. Vasco) 2FA, tokeny, autoryzacja, OTP (DigiPass)

Vasco - Tokeny Softwarowe

Tokeny Wirtualne

Rozwiązanie tokena wirtualnego dystrybuuje hasła jednorazowe do użytkowników za pośrednictem SMS lub e-mail. Weryfikacja tożsamości następuje poprzez powiązanie identyfikatora użytkownika i PIN-u - podawanych na formularzu WWW z numerem telefonu (lub adresem e-mail) na który zostanie wysłany komunikat z kodem jednorazowym. Otrzymany kod OTP wprowadzany jest nast epnie do formularza WWW aplikacji. Od strony serwerowej obsługę tokenów wirtualnych realizuje Vasco IDENTIKEY Server.

  

DIGIPASS for Windows

DIGIPASS for Windows to "emulacja" funkcji sprzętowego tokenu Digipass przeznaczona dla platformy Microsoft Windows. DigiPass instaluje się jako aplikację pracującą po kontrolą Windows XP, 200x, 201x, Windows Vista i Windows 7. Emulator tokenu oferuje funkcje kryptograficzne zgodne z tymi, które oferują tokeny Digipass:

 • Wymiana danych przez Windows Clipboard
 • Dostęp przez ikonkę na pasku zadań
 • Obsługa SmartCard do przechowywania kluczy (opcja)
 • Zgodność ze standardami DES i 3DES
 • 3 "aplikacje" kryptograficzne bazujące na różnych kluczach i parametrach
 • Każda z aplikacji może wykonywać różne funkcje:
  • podpis wprowadzonych danych niezależny od czasu
  • podpis wprowadzonych danych zależny od czasu
  • podpis wprowadzonych danych zależny od zdarzenia
  • OTP zależne od czasu
  • OTP zależne od zdarzenia
  • OTP zależne od czasu i zdarzenia
 • Do 16 cyfr danych podpisywanych i podpisu w trybie Ch/Rp
 • Podpisy w formacie dziesiętnym lub szesnastkowym
 • Opcjonalna cyfra kontrolna przy podpisie (zgodna z ISO 7064-6)

  

DIGIPASS for Web

Token DIGIPASS for Web to emulacja tokena DIGIPASS realizowana w środowisku aplikacji WWW przy pomocy apletu Java. Token "osadzany" jest na stronie WWW, zaś sekret przesyłany jako cookie zabezpieczone PIN-em. Zaletą rozwiazania jest b. niskikoszt wdrożenia i utrzymania tokena (brak czynnika sprzętowego, nie ma konieczności instalacji). Od strony serwerowej obsługę tokenów wirtualnych realizuje Vasco IDENTIKEY Server.

  

DIGIPASS for Mobile

Token DIGIPASS for Web to emulacja tokena DIGIPASS realizowana na platformie smartphone-ów: iPhone, Android lub BlackBerry. Realizowana jest funkcjonalność OTP tokena DIGIPASS chronionego PIN-em. Ważną cecha tokeny mobilnego jest możliwość pełnego dostsosowania do wymagań klienta zarównow zakresie wyglądu (kroje, logotypy, itp) jak i funkcjonalności (dostosowanie do wymagań aplikacji). DIGIPASS for Mobile obsługuje też kody QR co znacząco usprawnia zarówno proces rejestracji tokena jak i obslugi aplikacji. Od strony serwerowej obsługę tokenów wirtualnych realizuje Vasco IDENTIKEY Server.

  


 

Systemy autoryzacji sprzętowej

Przeczytaj [pdf] jak funkcjonują: tokeny OTP, karty inteligentne, tokeny USB i inne sprzętowe rozwiązania uwierzytelniające. oraz w jaki sposób ich zastosowanie może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 

Inne systemy autoryzacji:

Vasco oferuje systemy uwierzytelniania i autoryzacji. Inni nasi partnerzy oferujący podobne rozwiązania to:

Systemy wykorzystujące uwierzytelnienie OTP

Uwierzytelnienie OTP może być wykorzystane m.in. w systemach bezpieczeństwa oraz zdalnego dostępu takich jak np:

 

Kontakt handlowy

Telefon: (+48) 226466873; (+48) 2260603780

e-mail: sales  @ cc com pl