CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

OneSpan (d. Vasco) 2FA, tokeny, autoryzacja, OTP (DigiPass)

Vasco - Oprogramowanie

VACMAN Server

VACMAN Server to wieloplatformowe oprogramowanie pozwalające zrealizować kryptograficznie silnie uwierzytelnianie użytkowników. Pozwala on na autentykację użytkowników loklanych (pracujących w sieci firmowej), zdalnych (korzystających z rozwiązań typu dial-up i/lub VPN) a także użytkowników korzystających z serwisów internetowych i ekstranetowych WWW.

VACMAN Server for Web 6.0.x

VACMAN Server dla WWW pozwala na kontrolę dostępu użytkowników do serwisów WWW, stosowany może być we wszelkiego rodzaju aplikacjach ekstranetowych (bazy danych, systemy raportowania sprzedaży, itp.), firmowych systemów WebMail, itd.

VACMAN server for Web dostępny jest dla platformy Windows NT/2000 oraz Sun Solaris. Najważniejsze cechy to:

 • Kontrola dostępu do wielu serwerów WWW z jednego zcentralizowanego ośrodka
 • Kontrola dostepu na poziomie: dokumentu, katalogu lub aplikacji
 • Wsparcie dla różnorodnych serwerów Web: IIS, iPlanet, Apache
 • Obsługa transakcji e-commerce (podpis elektroniczny przez WWW)
 • Wsparcie dla OWA (MS Exchange Outlook Web Access )
 • Wsparcie dla Citrix
 • Wsparcie dla konfiguracji rozproszonych i niezawodnych: serwery zapasowe i replikacja danych

VACMAN Server for RADIUS 6.0.x

Jest to serwer zgodny ze standardem RADIUS obsługujący autentykację poprzez tokeny VASCO i realizujący typowy zestaw funkcji AAA. Godną podkreślenia cechą jest brak jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania po stronie klienta - musi on być wyposażony tylko w token. Rozwiązanie to cechuje się więc prostotą zcentralizowanego zarządzania i co za tym idzie niskim kosztem eksploatacji.

 • Autentykacja użytkowników w oparciu o silne mechanizmy kryptograficzne, eliminuje słabe ogniwo bezpieczeństwa jakim są statyczne hasła użytkowników
 • Autentykacja typu: response only, challenge / response, OTP
 • Grupowanie użytkowników wg. zróżnicowanych kryteriów organizacyjnych
 • Pełna zgodność ze standardami RADIUS: RFC2865, RFC2866)
 • Obsługa mechanizmów RADIUS Proxy
 • VACMAN Serwer wyposażony jest w interfejs administracyjny WWW, role administratorów i operatorów są wielopoziomowe i mogą być dostosowane do konkretnej polityki bezpieczeństwa.
 • Wsparcie dla konfiguracji rozproszonych i niezawodnych: serwery zapasowe i replikacja danych

VACMAN RADIUS Middleware

Jest to serwer zgodny ze standardem RADIUS obsługujący autentykację poprzez tokeny VASCO i realizujący typowy zestaw funkcji AAA. Godną podkreślenia cechą jest brak jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania po stronie klienta - musi on być wyposażony tylko w token. Rozwiązanie to cechuje się więc prostotą zcentralizowanego zarządzania i co za tym idzie niskim kosztem eksploatacji.

W instalacjach klasy Enterprise VACMAN Server może być konfigurowany na kilku serwerach, co zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo.

 • Autentykacja użytkowników w oparciu o silne mechanizmy kryptograficzne, eliminuje słabe ogniwo bezpieczeństwa jakim są statyczne hasła użytkowników
 • Tryby autentykacji:
  • DUR (Dynamic User Registration) autentykacja na zewnętrznym serwerze RADIUS
  • Autolearn - logowanie poprzez zapamiętane "stare" hasła użytkowników po zalogowaniu się użytkownika przy pomocy tokenu
  • Token Auto Assign - automatyczne przypisanie nowemu użytkownikowi tokenu
  • User Passthru -obsługa haseł statycznych - pomocne w okresie przejściowym
  • Digipass Grace Period - jednoczesne obsługa tokenów i haseł statycznych z limitem czasowym na te ostatnie
 • Integracja z szeregiem produktów typu firewall i RAS, m.in.: Avaya, CheckPoint, CISCO, CyberGuard, Lucent, Netscreen, Watchguard i innych
 • Pełna zgodność ze standardami RADIUS: RFC2865, RFC2866)
 • Obsługa mechanizmów RADIUS Proxy
 • VACMAN Serwer wyposażony jest w interfejs administracyjny WWW, role administratorów i operatorów są wielopoziomowe i mogą być dostosowane do konkretnej polityki bezpieczeństwa.
 • Wsparcie dla konfiguracji rozproszonych i niezawodnych: serwery zapasowe i replikacja danych

VACMAN Controler

VACMAN controler to zestaw narzędzi i API (Application Programmer Interface) pozwalający na korzystanie z funkcji autentykacyjnych tokenów VASCO w dowolnych aplikacjach i systemach. VACMAN controler dostępny jest m.in. na platformy Windows NT/2000, Sun Solaris, Linux i inne Unix.