CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Certyfikaty TOGAF i PRINCE2 dla CC

Miło nam poinformować, że nasz zespół programistyczny uzyskał dwa prestiżowe certyfikaty dotyczące zarządzania projektami oraz tworzenia oprogramowania dla przedsiębiorstw: PRINCE2 oraz TOGAF!

TOGAF - "The Open Group Architecture Framework" - szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą przedsiębiorstwa. Architektura jest modelowana typowo na czterech poziomach (domenach):

  • procesy biznesowe,
  • systemy informatyczne,
  • dane,
  • technologia.
Grupa The Open Group udostępnia specyfikację TOGAF bezpłatnie dla organizacji do ich własnego, niekomercyjnego wykorzystania (źródło - Wikipedia).

PRINCE2 - metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości. Nazwa jest skrótem słów: Projects In a Controlled Environment, tzn. Projekty w sterowanym środowisku. (źródło - Wikipedia)

Zasoby

CC - tworzenie i rozwój oprogramowania

Dostarczamy naszym klientom bezpieczne rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne. Usługi przez nas oferowane obejmują tworzenie oraz integrację aplikacji, wdrażanie systemów: bazodanowych, aplikacyjnych, serwerów poczty elektroniczneji i serwisów Webowych. Specjalizujemy się też w tworzeniu i integracji systemów bezpieczeństwa sieciowego, ze szczególnym uwzględnieniem audytów bezpieczeństwa i systemów ochrony danych (content scanning). Oferujemy rozwiązania dla szeregu branż, m.in.: bankowo-finansowej, telekomunikcji, dostawców internetu, samorządów i NGO oraz instytucji edukacyjnych.

 

Kontakt handlowy

Telefon: (+48) 226466873; (+48) 2260603780

e-mail: sales  @ cc com pl