CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Specjalizacja Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

CISSP skan

Dwaj członkowie zarządu firmy CC uzyskałi certyfikację Certified Information Systems Security Professional (CISSP), bedącą potwierdzeniem doświadczenia i kompetencji w temacie szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Certyfikat CISSP przyznawany jest przez niezależną organizację (ISC)2 - "International Information Systems Security Certifications Consortium, Inc." , na podstawie potwierdzonego przebiegu kariery zawodowej, obejmującego minimum 3 lata zaangażowania w zarządzanie i projektowanie przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem informatycznym, deklaracji przestrzegania zasad etyki profesji oraz zdanego egzaminu. Egzamin ma charakter liczącego 250 pytań testu obejemującego dziesięć obszarów tematycznych związanych z bezpieczeństwem, począwszy od aspektów bezpieczeństwa fizycznego poprzez technologiczne, a skończywszy na aspektach prawnych i etycznych.

Certyfikacja CISSP jako pierwsza w branży IT została uznana przez International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission za spełniającą wymagania normy ISO/IEC 17024. W rankingu certyfikatów branży IT, sporządzonym na podstawie ankiety z listopada 2004 przez CertCities.com, CISSP znajduje się pośród 3 certyfikatów najbardziej poważanych (obok Cisco CCIE oraz Microsoft MCSE) oraz zajmuje pierwsze miejsce pośród certyfikatów dotyczących bezpieczeństwa (przed Cisco CCSP oraz Microsoft MCSE: Security).

Certyfikat CISSP daje rękojmię, że osoba go posiadająca ma bardzo rozległą wiedzę i bogate doświadczenie w tym trudnym i nie do końca wymiernym obszarze. CC w chwili obecnej zatrudnia dwóch inżynierów posiadających certyfikat CISSP.