CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Działania CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa.

Wszystkich nas dotyka obecna nadzwyczajna sytuacja związana z koronawirusem (koronawirus 2019-nCoV), którego epidemia została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za globalny stan zagrożenia zdrowia. Ponieważ sytuacja zmienia się z dnia na dzień, ważne jest, abyśmy wszyscy byli dobrze poinformowani i mogli zminimalizować wpływ tej sytuacji na nasze życie osobiste i zawodowe. Dlatego też w imieniu całego zespołu i zarządu CC chciałbym podziękować za zaufanie do naszej firmy i przekazać poniższe informacje o krokach, które podejmujemy, aby zminimalizować wpływ na Państwa osobiście i Państwa firmę.

Kierując się troską o bezpieczeństwo naszych pracowników, współpracowników oraz klientów dokonaliśmy przeglądu naszego planu ciągłości działania biznesu i zarządzania kryzysowego. Wzięliśmy pod uwagę możliwe zarządzenia administracji państwowej takie, jak ograniczenia przemieszczania się, zgromadzeń czy konieczność kwarantanny, które wiązałyby się z niedostępnością biur lub masowymi absencjami pracowników.

Pragniemy podkreślić, że obecnie nie widzimy realnego zagrożenia dla ciągłości funkcjonowania Spółki CC. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, a klientom – pełną gotowość do ich obsługi i wywiązywania się ze swoich zobowiązań.

W ramach podjętych działań prewencyjnych podjęliśmy między innymi następujące kroki:

  • Wszystkie wydarzenia organizowane przez nas (konferencje, szkolenia, prezentacje, seminaria, itd.) zostały odwołane lub przeniesione na inny termin.
  • Wprowadziliśmy zakaz udziału naszych pracowników w wydarzeniach masowych lub szkoleniach organizowanych przez inne firmy.
  • Ograniczyliśmy do niezbędnego minimum liczbę krajowych podróży służbowych. Jednocześnie zalecamy, aby jak najwięcej spotkań było przeprowadzanych w formie telekonferencji.
  • Odradzamy pracownikom prywatne podróże do krajów lub regionów zagrożonych (wymienionych na stronie GIS). W sytuacji, gdyby pracownik niedawno powrócił z jednego z takich miejsc ma obowiązek 14-dniowej kwarantanny i w miarę możliwości będzie pracować z domu.
  • W sytuacji, gdyby pracownik miał kontakt z osobą zarażoną lub będącą w okresie kwarantanny ma obowiązek 14-dniowej kwarantanny i w miarę możliwości będzie pracować z domu.
  • Na koniec zapewniamy, że bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest naszym najwyższym priorytetem. Dziękujemy za niezachwiane zaufanie i deklarujemy dalszą chęć współpracy z Państwem.

Zarząd firmy CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.:

Grzegorz Blinowski
Tomasz Ramsza

CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie adres: Rakowiecka 36; 02-532 Warszawa; Polska, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023570 posiadającą NIP 5213166170 kapitał zakładowy 100.000,00 PLN.