CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Uslugi - bezpieczenstwo / audyty / tworzenie aplikacji

Bezpieczeństwo sieci i systemów
 
Nazwa: Tworzenie polityki bezpieczeństwa
Branże: Wszystkie
 
Wielkość przedsiębiorstwa: SME, korporacje
 
Zastosowania: Opracowanie i opcjonalnie wdrożenie koncepcji oraz zbioru reguł określających stopień i metody zabezpieczeń sieci i systemów komputerowej przed atakami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 
Opis rozwiązania: Usługa ta ma charakter wybitnie konsultingowy. Jej celem jest przeanalizowanie posiadanej lub planowanej przez klienta infrastruktury informatycznej i zbudowanie zbioru reguł (zaleceń, wytycznych, itp.) określających stopień i metody zabezpieczenia sieci i systemów komputerowych przed atakami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Tworzenie polityki bezpieczeństwa odbywa się w ścisłej współpracy z klientem, tak aby spełniała ona swoje cele i była jednocześnie dopasowana do realiów funkcjonowania biznesowego danego podmiotu.
 
Wersje językowe: Polska, angielska
 
Referencje: Gmina Warszawa-Ursynów, Metropolitan-Life Ubezpieczenia na Życie S.A.
 
Oprogramowanie bazowe: N.D.
 
Platforma sprzętowa: Tworzenie polityki bezpieczeństwa może obejmować wszystkie dostępne platformy operacyjne: Windows (NT/2000/XP), Unix (AIX, HP-UX, IRIX, SCO, Solaris, UnixWare, inne), Linux (i inne darmowe), a także urządzenia sieciowe takie jak: drukarki, urządzania aktywne (switche, rutery, serwery dostępowe, itp.) oraz niektóre platformy aplikacyjne, np. systemy bazodanowe, serwery e-mail, WWW, itd.
 
Współpraca z innymi produktami: Wynikiem tworzenia polityki bezpieczeństwa może być m.in. implementacja zbioru reguł na oprogramowaniu typu firewall, m.in.: CheckPoint, Raptor, Linux, CISCO PIX
 
Wiecej informacji: E - mail: cc AT cc . com . pl