CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Uslugi - bezpieczenstwo / audyty / tworzenie aplikacji

Bezpieczeństwo sieci i systemów
 
Nazwa: Audyt bezpieczeństwa
Branże: Wszystkie, szczególnie "Bankowość i Finanse" ze względu na narzucane przez ustawodawstwo wymogi bezpieczeństwa danych
Wielkość przedsiębiorstwa: SME, korporacje
Zastosowania: Weryfikacja i usprawnienie zabezpieczeń sieci komputerowej przed atakami wewnętrznymi i zewnętrznymi
Opis rozwiązania: Usługa ta ma na celu weryfikację stopnia zabezpieczeń sieci i systemów informatycznych. Dostepna jest w kilku wariantach: Audyt "punktowy" - badanie pojedynczego serwera / serwisu lub systemu Audyt sieci - badania całości infrastruktury: "wewnętrzny" - weryfikacja podatności na ataki pochodzące głównie od użytkowników sieci "zewnętrzny" - symulacja ataku pochodzącego z internetu Audyt nieustający - stałe monitorowanie i okresowy audyt sieci - na zasadzie częsciowego lub całkowitego outsourcingu usług związanych z bezpieczeństwem sieci
Wersje językowe: Raporty wykonywane są w językach polskim i/lub angielskim
Referencje: Polkomtel S.A., Prokom Software S.A., tp.internet sp z o.o.
Oprogramowanie bazowe: Symantec NetRecon (d. Axent), ISS, WebTrends Security Analyzer, eEye Retina, narzędzia GNU: Nmap, Nessus, inne; narzędzia własne. Wykonanie usługi nie jest warunkowane zakupem lub dzierżawą przez klienta jakiegokolwiek oprogramowania. W wariancie audytu nieustającego wdrożenie oprogramowania monitorującego może być polecane.
Platforma sprzętowa: Audyt może obejmować wszystkie dostępne platformy operacyjne: Windows (NT/2000/XP), Unix (AIX, HP-UX, IRIX, SCO, Solaris, UnixWare, inne), Linux (i inne darmowe), a także urządzenia sieciowe takie jak drukarki, urządzania aktywne (switche, rutery, itp) oraz niektóre platformy aplikacyjne, np. systemy bazodanowe
Współpraca z innymi produktami: Informacje uzyskane na drodze audytu mogą być automatycznie lub połautomatycznie przetwarzane na reguły dla systemów zabezpieczeń w tym systemów firewall
Wiecej informacji: E - mail: cc AT cc . com . pl