CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Uslugi - bezpieczenstwo / audyty / tworzenie aplikacji

Bezpieczeństwo sieci i systemów
 
Nazwa: Rozwiązania z podwyższoną niezawodnością - klastry HA
Branże: Wszystkie
zwłaszcza: Bankowość i Finanse, Telekomunikacja, ISP
 
Wielkość przedsiębiorstwa: SME, korporacje
 
Zastosowania: Rozwiązania klastrowe mają zastosowanie wszędzie tam gdzie niezbędna jest skalowalność oraz wysoka niezawodność systemu serwerowego. Klaster składa się z dwu lub więcej serwerów pracujących równolegle, co zapewnia: automatyczne przełączenie wszystkich usług na działające serwery w wypadku awarii jednego z nich oraz równoważenie obciążenia, tj. równomiernego rozkładania zadań na wszystkie pracujące serwery.
 
Opis rozwiązania: Celem usługi jest implementacja platformy serwerowej o podwyższonej niezawodności i wydajności. Konfiguracje takie uzyskuje się poprzez zduplikowanie (lub zwielokrotnienie) realizacji danej usługi sieciowej na wielu fizycznych serwerach.
Rozwiązanie takie zapewnia:
  • niezawodność danej instalacji - awaria pojedynczego serwera nie wpływa na funcjonowanie całości instalacji,
  • zwiększoną wydajność - składniki klastra mogą pracować równolegle, tak aby wykonywane zadania rozkładały się na nich równomiernie.
Rozwiązania klastrowe stosuje się wszędzie tam, gdzie niezawodność i dostępność jest wymagana, tj. głównie w obsłudze serwisów, które muszą pracować non-stop: poczty elektronicznej, krytycznych aplikacji WWW, firewall-ach, aplikacjach bazodanowych
 
Wersje językowe: angielska
 
Oprogramowanie bazowe: StoneSoft, Sun Microsystems, Public Domain
 
Platforma sprzętowa: Windows NT/2000/XP, Sun Solaris, Linux
 
Współpraca z innymi produktami: systemy e-mail, serwery WWW, serwery aplikacji, serwery bazodanowe, systemy bezpieczeństwa - firewall-e, systemy Content Scanning
 
Wiecej informacji: E - mail: cc AT cc . com . pl